Laksevåg

Følgende dager i sesongen er disponert til organisert trening.

Treningstiden er fra 1630 til 2100. Fri trening før kl. 16.30, dersom ikke annet er nevnt.

Husk at skyting ikke er tillatt ved dårlige lysforhold (skumring).

Banen benytter en del lørdager i vintersesongen til stevner og kurs.

Merk at stevner, kurs og fellestreninger har prioritet.

Les derfor klubbens nettsider, terminlisten, hendelses-oversikten og oppslag på hjemmesiden/banen.

 

Dag 25m banen
Mandag Nybegynnertrening
Tirsdag Finpistol og grovpistol
Onsdag Fri trening
Torsdag Silhuett
Fredag Svartkrutt
Lørdag Fri trening
Søndag Bane stengt for trening

Det er ikke tillatt å sette opp mål på bakken eller kant ved kulefang. Det er heller ikke tillatt å feste skiveblink på siden av skivestativene eller på stolpene som holder taket over vendeanlegg.

Dag 50 M banen 25 M bane på voll
Mandag Dynamisk skyting (h.d.) Fri trening
Tirsdag PPC (h.d.) Fri trening
Onsdag Felt (h.d.) Felt
Torsdag Fri trening Fri trening Rifle med lyddemper
Fredag «Fredagsgjengen» Fri trening
Lørdag Fri trening Fri trening h.d. Rifle med lyddemper kl. 12.00-14.00 i perioden april til september
Søndag Bane stengt for trening Bane stengt for trening

(h.d.) = hele dagen

Dynamisk rifle: Mand. hele dagen, hele året, samt lørdag Kl. 12.00 – 14.00, okt.-mars. Utover disse tidspunkt skal det ikke skytes rifle.

Dynamisk rifle .22 LR – er også tillat på alle baner på alle dager med fri trening.

Husk! ALL skyting på alle baner skal foregå mot kulefang og ikke i sidevoller eller i bakken.

Treningstid betyr kun at skytegrenen har prioritet. Med unntak av rifle med kaliber over .22 LR kan man trene det man vil, til alle tidspunkt, dersom det er ledig kapasitet. Det er god banekapasitet slik at det er stort sett mulig å trene det man vil på en av banene på anlegget. Vis hensyn og samarbeid.

NB! Innstikk, feltfigurer, PPC og IPSC Targets må medlemmene selv besørge ved trening.