Sikkerhetskurs

Neste sikkerhetskurs for nybegynnere starter 24.01.22

Priser finner du på denne siden

Meld deg på her

Kursavgift dekker lån av våpen, ammo, lappesaker etc. i løpet av kurset samt medlemsavgift for året en tar kurset.

Skytetrening blir mandager og torsdager kl. 1730-1900 de fire første ukene deretter blir det mandager kl. 1730-1900. Det vil bli satt opp mer enn 10 treninger.

Informasjon:

Bergen Pistolklubb holder sikkerhetskurs/nybegynnerkurs flere ganger i året.  På sikkerhetskurset får du en grundig innføring i sikkerhetsregler og våpenbehandling. Deretter følger 10 skytetreninger med instruktør.

For å få godkjent sikkerhetskurset, må du ha deltatt på 10 treninger med instruktør. Dersom du ikke kan møte på de 10 første treningene, gjennomføres det 4 oppsamlingstreninger. Dersom du ikke gjennomfører kurset samme år må du betale ny årskontingent for året etter for å kunne sluttføre kurset.

Innkalling til kurs med alle nødvendige opplysninger, sendes ut til påmeldte kursdeltakere i god tid før kurset starter.

Ved påmelding skal det innbetales et depositum på 2000,- kr og resterende må betales senest to uker før kursstart. Alternativt kan hele kursavgiften betales på en gang. Søknaden blir ikke registrert før pengene er registrert inn på konto. Kursavgiften betales til kontonr. 3633.32.61817 og merkes «Sikkerhetskurs» og navn på den/de innbetalingen gjelder for.

Etter fullført sikkerhetskurs er du blitt medlem i BPK.

Skulle du senere ønske å melde deg ut av klubben, se informasjon her: https://bergenpistolklubb.no/medlemsinformasjon/utmeldelse

Informasjon om banen og tilganger:
https://bergenpistolklubb.no/info-vedr-bane-nokler/