Bestilling av nøkler og kort

Som medlem av BPK og dine forpliktelser til klubben oppgjort har du mulighet til å kjøpe nøkler og megalink kort.

Nøkkel til ny 25m, skive bod h-side på 50m og 25m voll kr.300,-
Nøkkel til veibom kr.500,-
Nøkkel til klubbhus for bruk av standplass 50m bane og luft bane kr. 1000,-
Kort for bruk av megalink skiver kr.200,-
Det er ingen ekstra kostnader utover dette ved bruk av skivene.
Beløpene er ikke refunderbare.

VED UTLEVERING AV NØKLER MÅ DU:

Låse veibom , baner og boder når det ikke er andre brukere tilstede med nøkler. 

Når det er du som låser opp veibom skal låsebolten i bom settes på plass, låsen settes i og låses etter at bommen er åpnet. 

Om det er andre brukere på området med bil uten nøkkel til bom skal disse henvises til plassen utenfor bommen. 

Det er strengt forbudt å låne ut nøkler, 

Du plikter å rydde, sette på plass skivestativ og lappe skivene etter seg.

Overtredelsene kan medføre inndragelse av nøkler 

Ved bestilling av nøkler har du godtatt punktene som er beskrevet over. 

Banemester

Only authenticated users are allowed to submit the form. If you are already registered, Please login and try again.