Organisasjonsdata

Bergen Pistolklubb

Besøksadresse: Krohnegården 42, 5143 Bergen
Postadresse: Postboks 808, 5807 Bergen
Bankkonto: 36333261817
E-post: leder@bergenpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.bergenpistolklubb.no
Hovedklubbens hjemmeside: Bergen Pistolklubb’s hjemmeside
Administrator E-post: webmaster@bergenpistolklubb.no