Utmeldelse

Utmeldelse fra klubben må gjøres skriftlig og sendes senest 31.12. året FØR utmeldelsen skal gjelde fra.

Enten per brev til:

Bergen Pistolklubb
P.B. 808, 5807 Bergen.

eller via e-post til: utmeldelse@bergenpistolklubb.no
NB! Utmeldelse pr. e-post må gjøres fra en e-postadresse som er registrert på medlem