Utmeldelse

Utmeldelse fra BPK SKAL skje skriftlig. Enten pr. e-post til :

utmeldelse.utmeldelse@bergenpistolklubb.no

eller pr. brev til:

Bergen Pistolklubb
P.B. 808, 5807 Bergen.

Utmeldelse skal skje senest 31.12. året FØR utmeldelsen skal gjelde fra. Utmeldelse pr. e-post må skje fra en e-postadresse som er registrert på medlem