Medlemsavgift

Vi har følgende kontingent-priser:

Medlem (kontigent+baneavgift+NSF avgift)= Sum

Senior:  (900 + 600 + 400) = 1900
Familie: (650 + 600 + 400) = 1650
Junior:  (650 + 500) = 1150
Pensjonist:  (650 + 600 + 400) = 1650
Livsvarig:  (0 + 600 + 400) = 1000
Svartkrutt:  200