Medlemsavgift

Vi har følgende kontingent-priser

Kontingent type

Medlems
kontingent

Bane/trenings-
avgift

Krets og
Norges skytter
forbund

Totalt
å betale

Senior   21 år

1000,-

650,-

450,-

2100,-

Familie 21 år med samme adresse

750,-

650,-

450,-

1850,-

Junior 16-20 år

350,-

650,-

0

1000,-

Ungdom 10-15 år

0

0

0

0

Pensjonist

750,-

650,-

450,-

1850,-

Livsvarig pr.år

0

650,-

450,-

1100,-

Svartkrutt

200,-

0

0

  200,-

 

 

 

 

 

Livsvarig betaler inn 10 ganger kontingent.

Du er senior fra det året du fyller 21 år.

Familiemedlem gjelder fra det året du fyller 21 år og du må ha samme adresse som hovedmedlem.  

Det blir en økning av forbundskontingenten på 50 kroner per medlem f.o.m. 21 år øremerket for å dekke kostnader relatert til utvikling og drift av SkytterAdmin 2.0 som skal lanseres til nyttår (Forslag 3).Er lagt til i prisene over.

https://www.skyting.no/2020/08/15/ekstraordinaert-forbundsting-2020/