Medlemsavgift

Vi har følgende kontingent-priser:

Medlem (kontigent+baneavgift+NSF avgift)= Sum

Senior:  (1000 + 650 + 400) = 2050
Familie: (750 + 650 + 400) = 1800
Junior:  (650 + 500) = 1150
Pensjonist:  (750 + 650 + 400) = 1800
Livsvarig:  (0 + 650 + 400) = 1050
Svartkrutt:  200