Medlemsavgift

Vi har følgende kontingent-priser

Kontingent type Medlems
kontingent
Bane/trenings-avgift Krets og Norges skytterforbund Totalt å betale
Senior (over 21 år)

1000,-

650,-

450,- 2100,-
Familie (over 21 år med samme adresse) 750,- 650,- 450,- 1850,-
Junior 16-20 år 350,- 650,- 0,- 1000,-
Ungdom 10-15 år 0,- 0,- 0,- 0,-
Pensjonist 750,- 650,- 450,- 1850,-
Livsvarig pr.år 0,- 650,- 450,- 1100,-
Svartkrutt 200,- 0,- 0,- 200,-
Sikkerhetskurs       4500,-
Godkjenningskurs Dynamisk       2500,-

Livsvarig betaler inn 10 ganger kontingent.

Du er senior fra det året du fyller 21 år.

Familiemedlem gjelder fra det året du fyller 21 år og du må ha samme adresse som hovedmedlem.