Medlemsavgift, priser

Vi har følgende kontingent-priser

NB! Kontingent er årlig kontingent etter man har gjennomført sikkerhetskurs, sikkerhetskurset inkluderer medlemsavgift ut året man tar kurset

Kontingent type Medlems
kontingent
Bane/trenings-avgift Krets og Norges skytterforbund Totalt å betale
Senior (over 21 år)

1100,-

850,-

450,- 2400,-
Familie (over 21 år med samme adresse) 850,- 850,- 450,- 2150,-
Junior 17-20 år 450,- 850,- 0,- 1300,-
Ungdom 10-16 år 0,- 0,- 0,- 0,-
Pensjonist 850,- 850,- 450,- 2150,-
Livsvarig pr.år 0,- 850,- 450,- 1300,-
Svartkrutt 300,- 0,- 0,- 300,-
Skyteskolen (ungdom)       500,-
Sikkerhetskurs       4500,-
Sikkerhetskurs ungdom (til og med 16 år)       2500,-
Sikkerhetskurs junior (17 til og med 20 år)       3000,-
Godkjenningskurs Dynamisk       2500,-

Livsvarig betaler inn 10 ganger kontingent.

Du er senior fra det året du fyller 21 år.

Familiemedlem gjelder fra det året du fyller 21 år og du må ha samme adresse som hovedmedlem.