Hvordan bli medlem

Alle som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er medlem i annen pistolklubb og ikke har fullført et sikkerhetskurs i en annen pistolklubb under Norges skytterforbund (NSF), må gå på sikkerhetskurs/nybegynnerkurs før de kan bli medlem i Bergen Pistolklubb (BPK).

Bergen pistolklubb er åpen for alle som ønsker å drive med pistolskyting og som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. Klubben forbeholder seg dog retten til å nekte kursdeltakelse/medlemskap. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemskap i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Dette gjelder også for personer som har militær/politibakgrunn eller annen våpenkyndig bakgrunn. Kravet er ufravikelig

Har du ikke medlemskap i annen NSF-klubb gjelder søknaden både som søknad om kurs OG medlemskap i BPK. Påmeldingsskjema til kurs finner du her.

Dersom du har gyldig medlemskap i annen pistolklubb under NSF kan det søkes om side-medlemskap i BPK (på denne linken). Du fyller da ut at du er medlem i annen NSF-klubb og navnet på klubben og sender deretter dokumentasjon (startkort, medlemskort, utskrift fra MinIdrett) på gjennomført NSF-kurs/medlemskap i annen klubb til medlem@bergenpistolklubb.no.
Alternativt kan du avslutte medlemsskap i annen klubb og blir da hovedmedlem i Bergen pistolklubb (det er eget felt for dette i skjemaet)

PS. Om du alt er medlem i BPK kan du søke om brukerkonto til hjemmesiden her.

Informasjon vedr. baner/nøkler