Hvordan bli medlem

Alle som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er medlem i annen pistolklubb og ikke har fullført et sikkerhetskurs i en annen pistolklubb under Norges skytterforbund (NSF), må gå på sikkerhetskurs/nybegynnerkurs før de kan bli medlem i Bergen Pistolklubb (BPK).

Bergen pistolklubb er åpen for alle som ønsker å drive med pistolskyting og som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. Klubben forbeholder seg dog retten til å nekte kursdeltakelse/medlemskap. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemskap i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Dette gjelder også for personer som har militær/politibakgrunn eller annen våpenkyndig bakgrunn. Kravet er ufravikelig

Har du ikke medlemskap i annen NSF-klubb gjelder søknaden både som søknad om kurs OG medlemskap i BPK. Påmeldingsskjema sendes til kurs@bergenpistolklubb.no

Dersom du har gyldig medlemskap i annen pistolklubb under NSF kan det søkes kun om medlemskap i BPK. Du må sende dokumentasjon (startkort, medlemskort, utskrift fra MinIdrett) på gjennomført NSF-kurs/medlemskap i annen klubb sammen med din søknad.

  1. Last ned og fylle ut påmeldingsskjema. Utfylt søknadsskjema og dokumentasjon sendes til medlem@bergenpistolklubb.no
  2. Søknadskjemaet  kan også skrives ut, fylles ut og sendes per brev med dokumentasjon til følgende adresse:
    Bergen Pistolklubb
    Postboks 808
    5807 BERGEN

PS. Om du alt er medlem kan du søke om brukerkonto til hjemmesiden her.

Informasjon vedr. baner/nøkler