Hvordan bli medlem

Alle som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er medlem i annen pistolklubb og ikke har fullført et sikkerhetskurs i en annen pistolklubb under Norges skytterforbund, må gå på sikkerhetskurs/nybegynnerkurs før de kan bli medlem i Bergen Pistolklubb.

Dette gjelder også alle som har militær/politibakgrunn eller annen våpenkyndig bakgrunn.

Kravet er ufravikelig

Påmeldingsskjema sendes til: kurs@bergenpistolklubb.no

Dersom du har gyldig medlemskap i annen pistolklubb, under Norges Skytterforbund, kan det søkes kun om medlemskap i BPK. Har du ikke medlemskap i annen NSF-klubb gjelder denne søknaden både som søknad om kurs OG medlemskap i BPK.

Du må sende dokumentasjon på gjennomført kurs/medlemskap sammen med din søknad.

Bergen pistolklubb er åpen for alle som ønsker å drive med pistolskyting og som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. Klubben forbeholder seg dog retten til å nekte kursdeltakelse/medlemskap. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemskap i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig,og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Info vedr. baner / nøkler

Dersom en ønsker å bli medlem i Bergen Pistolklubb kan det gjøres på en av følgende måter:

  1. Last ned og fylle ut påmeldingsskjema Søknadskjemaet.  Utfylte søknadsskjema kan sende med e-post til medlem@bergenpistolklubb.no
  2. Søknadskjemaet  kan fylles ut og sendes til følgende adresse:
    Bergen Pistolklubb
    Postboks 808
    5807 BERGEN

 

PS. Om du alt er medlem kan du søke om brukerkonto til disse sidene her.