Terminliste BPK 2024

Deltakelse på stevner i Dynamisk og PPC og forutsetter at man har gjennomført kurs for disse. Alle stevner gjennomføres på Krohnegården.

OBS ! DET KAN KOMME ENDRINGER PÅ TERMINLISTEN
Les derfor på terminlisten, hendelser og oppslag på hjemmesiden/banen samt sjekk denne linken hos NIF.

Dag Dato Kl.slett Øvelse Merknader Ansvarlig Plassering
      Juni      
Lørdag 01.06.24 10-17 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Lørdag 08.06.24 10-17 Klubbfelt MAG1 og 2, sp, sr Felt 50+25m voll
Lørdag 15.06.24 10-17 Rifle L2 Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 29.06.24 10-17 Felt Klubbmesterskap MIL-REV Felt 50+25m voll
      Juli      
Mandag 01.07.24 17-21 Pistol L2 Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 13.07.24 10-17 Pistol/PCC L2, Klubbmesterskap Classic Dynamisk 50+25m voll
      August      
Lørdag 17.08.24 10-17 Felt Klubbmesterskap SP-SR Felt 50+25m voll
Lørdag 31.08.24 10-17 Rifle L2 Dynamisk 50+25m voll
      September      
Lørdag 07.09.24 10-17 Felt Nybegynnerfelt-KANONKRUS Felt 50+25m voll
Lørdag 14.09.24 10-17 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Lørdag 21.09.24 10-17 Klubbfelt MAG1 og 2, sp, sr Felt 50+25m voll
Lørdag 28.09.24 10-17 Pistol/PCC L2, Klubbmesterskap Pistol Dynamisk 50+25m voll
      Oktober      
Lørdag 05.10.24 10-17 Klubbfelt f, g, m, r, sp, sr Felt 50+25m voll
Lørdag 12.10.24 10-17 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Lørdag 26.10.24 10-17 PCC L2, Klubbmesterskap Dynamisk 50+25m voll
      November      
Lørdag 23.11.24 10-17 Rifle L2, Klubbmesterskap Dynamisk 50+25m voll
      Desember      
Lørdag 07.12.24 10-17 Rifle L2 Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 14.12.24 11-17 Felt Julefelt Felt 50+25m voll


Historikk 2024

Dag Dato Kl.slett Øvelse Merknader Ansvarlig Plassering
      Januar      
Mandag 08.01.24 17-21 Pistol/PCC L1 Dynamisk 50m
      Februar      
Mandag 05.02.24 17-19 Pistol/PCC L1 Dynamisk 50m
Lørdag 17.02.24 10-17 Pistol/PCC L2 Dynamisk 50m+25m voll
Lørdag 24.02.24 10-15 Klubbfelt Klubb Felt 50m
Mandag 26.02.24 17-21 Pistol/PCC L1 Dynamisk 50m
      Mars      
Lørdag 23.03.24 10-17 Rifle L2 Dynamisk 50m+25m voll
      April      
Lørdag 06.04.24 10-17 Felt Approbert Felt 50m+25m voll
Lørdag 13.04.24 10-17 Pistol/PCC L2 Dynamisk 50m+25m voll
Onsdag 17.04.24 14-19 Klubbfelt Klubb Felt 50m
Lørdag 20.04.24 11-16 Bane utleid   Hordaland Våpenhistoriske forening 50m
Fredag 26.04.24 17-21 Godkjenningskurs Godkjenningskurs, Dynamisk Dynamisk 50m
Lørdag 27.04.24 11-20 Godkjenningskurs Godkjenningskurs, Dynamisk Dynamisk 50m
Mandag 29.04.24 17-21 Pistol/PCC L2, Godkjenningsmatch Dynamisk 50m+25m voll
      Mai      
Lørdag 04.05.24 10-17 Felt Klubbmesterskap FIN-GROV Felt 50+25m voll
Lørdag 11.05.24 10-17 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Mandag 13.05.24 17-21 Pistol/PCC L2 Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 18.05.24 10-16 Klubbfelt f, g, m, r, sp, sr Felt 50+25m voll
Lørdag 25.05.24 10-17 Pistol/PCC L2, Klubbmesterskap Revolver Dynamisk 50+25m voll