Styret

Styret 2013

(Merk: for å nå alle i styret bruk følgende styret@bergenpistolklubb.no)

Leder Øystein Fykse leder@bergenpistolklubb.no
Nestleder Gunnar Eide nestleder@bergenpistolklubb.no
Kasserer Knut Djuve kasserer@bergenpistolklubb.no
Sekretær Helge Hermansen sekretariat@bergenpistolklubb.no
Våpenmester Knut J. Larsen vaapenmester@bergenpistolklubb.no
Banemester Einar Karlsen banemester@bergenpistolklubb.no
Styremedlem Jocelyn Strømsnes webmaster@bergenpistolklubb.no
Styremedlem Gro Fykse klubbhus@bergenpistolklubb.no
Styremedlem Krister Kvaavik kurs@bergenpistolklubb.no