Styret

Styret 2013

(Merk: for å nå alle i styret bruk følgende styret@bergenpistolklubb.no)

Leder   leder@bergenpistolklubb.no
Nestleder   nestleder@bergenpistolklubb.no
Kasserer   kasserer@bergenpistolklubb.no
Sekretær   sekretariat@bergenpistolklubb.no
Våpenmester   vaapenmester@bergenpistolklubb.no
Banemester   banemester@bergenpistolklubb.no
Styremedlem   webmaster@bergenpistolklubb.no
Styremedlem   klubbhus@bergenpistolklubb.no
Styremedlem   kurs@bergenpistolklubb.no