Rutiner – Startkontingent

Rutiner for dekning av Startkontingent

RUTINER FOR DEKNING AV STARTKONTINGENT OG UTBETALING AV MEDALJEBONUS

1. REISESTØTTE Det gis ikke reisestøtte

2. STARTKONTINGENT Det gis kun støtte til startkontingent for følgende stevner: – NM luft – alle grener – NM bane – alle grener – NM felt – alle grener – NM spesialfelt – alle grener – NM PPC – alle grener – NM praktisk – alle grener – NM svartkrutt – alle grener

3. PÅMELDING Medlemmet må selv melde seg på til arrangør. Dette gjelder både individuelt og for lag. 4. BETALING Medlemmet må selv betale startkontingent til arrangør. Dette gjelder både individuelt og for lag. 5. REFUSJON Medlemmet sender inn krav slik at det er klubben i hende senest 01.11 hvert år. Dersom krav kommer klubben i hende senere en 01.11 utbetales ikke refusjon. Det avsettes et beløp på kr. 20.000 til dekning av startkontingent m.m. pr. år. Overstiger kravene det avsatte beløp, vil det bli en forholdsmessig dekning av kravene. Utbetaling vil skje i november/desember.

6. KRAV TIL DOKUMENTASJON Det må sendes inn kvittering for betalt startkontingent og resultatliste fra NM. Medlemmets kontonummer må oppgis, slik at refusjon kan utbetales. Det kreves også resultatlister fra to approberte stevner det året det søkes om dekning. For spesialfelt, silhuett og fripistol er det nok med én resultatliste. Dokumentasjon sendes enten til klubbens postboksadresse (BPK, P.B. 808, 5807 Bergen) eller pr. e-post til kasserer (se kontaktinfoside for adresse).

Krav om stevneaktivitet gjelder ikke æresmedlemmer, aktive dommere, aktive instruktører, styremedlemmer og medlemmer som ellers gjør en særskilt innsats for klubben.

7. MEDALJEBONUS For medlemmer som tar medalje under NM som beskrevet under pkt. 2, utbetales det en medaljebonus for individuelle øvelser. Bonus som beskrevet under utbetales under forutsetning av at det er minst 30 deltakere i klassen man tar medalje: Gull = kr. 2000 Sølv = Kr.1000 Bronse = Kr. 500

Dersom det er mellom 10 – 30 deltakere utbetales følgende medaljebonus: Gull =kr. 1000 Sølv =kr. 500 Bronse =Kr. 250 Dersom det er færre enn 10 deltakere utbetales ikke medaljebonus.

Det gis ikke medaljebonus for lag. Medaljebonus dekkes av det avsatte beløpet på kr. 20.000, før dekning av startkontingent finner sted.

Enhver utbetaling forutsetter at medlemmet ikke har ubetalt medlemskontingent, treningsavgift o.l. Styret kan gjøre vedtak om at medlem ikke får dekket startkontingent.

18.12.12 Styret i BPK