Info vedrørende Bane/Nøkler

Bergen Pistolklubb har tre utebaner hvor du kan skyte med kruttvåpen. Det er to 25m-baner, en 50m-bane og vi har en innendørs luftpistolbane med elektroniske skiver. Baneanlegget er åpen for egentrening mandag – lørdag 09.00-21.00, søndag stengt. 25m-banen med elektroniske skiver, er belyst og kan benyttes i hele baneanleggets åpningstid. De to andre banene har åpningstid begrenset av skumring/mørkets frembrudd.

Se når du kan trene på de forskjellige banene:Treningstider

Hele anlegget er avlåst og du trenger nøkler i tillegg til å betale kontingent og treningsavgift, eventuelt kursavgift, for å kunne trene.

Kursdeltakere som søker våpen etter kurs, får tilgang til begge 25m-banene. De må betale Kr.500,-for nøkkel til bom nede ved hovedveien. kr.1000,- for tilgang til klubbhus, luftbane, standplass 50m og varmestue for de som ønsker dette.

Andre som ønske å bli medlem må i tillegg til kontingent betale kr.300,- for tilgang til begge 25m-banene og ønsker du å skyte på 25m-banen med elektroniske skiver må du ha et Megalinkkort til kr.200,- P.t. er det ingen kostnad utover kr.200,- til Megalinkkort, for å skyte på elektroniske skiver. Megalinkkortet kan brukes både på 25m- og luftbanen.

Onsdager i perioden kl.17.00-21.00 er avsatt til fellestrening på 25m-bane med elektroniske skiver. Her kan alle medlemmer stille. De som ikke har eget våpen

kan låne våpen gratis av klubben på fellestreningene, men må kjøpe ammo.

Tirsdag fra 1800 er avsatt til fellestrening på luftbanen. Klubben har våpen for

gratis utlån, for de som ikke har egen luftpistol. Luftkuler må kjøpes eller medbringes.

Har du egen luftpistol, Megalinkkort og tilgang til luftbanen, kan du trene luftskyting alle dager hele året.

Bergen Pistolklubb