Informasjon vedrørende bane/nøkler

Bergen Pistolklubb har tre utebaner hvor du kan skyte med kruttvåpen. To 25m baner, en 50m bane og en innendørs luftpistolbane med elektroniske skiver. Baneanlegget er åpen for egentrening mandag-lørdag 09:00-21:00, stengt for skyting, søn- og helligdager (røde dager i kalender). 25m banen med elektroniske skiver, er belyst og kan benyttes i hele baneanleggets åpningstid. De to andre banene har åpningstid begrenset av skumring/mørkets frembrudd.

Se når du kan trene på de forskjellige banene.

Hele anlegget er avlåst og du trenger nøkler i tillegg til å betale kontingent og treningsavgift, eventuelt kursavgift, for å kunne trene.

Kursdeltakere som søker våpen etter kurs, får tilgang til begge 25m banene. De må betale kr. 500,- for nøkkel til bom ved hovedveien og kr. 1000,- for tilgang til klubbhus, luftbane, standplass 50m og varmestue.

Andre som ønsker å bli medlem må i tillegg til kontingent betale kr. 300,- for tilgang til begge 25m-banene og ønsker du å skyte på 25m-banen med elektroniske skiver må du ha et Megalinkkort til kr. 200,- Per dags dato er det ingen kostnad utover kr. 200,- til Megalinkkort for å skyte på elektroniske skiver. Megalinkkortet kan brukes både på 25m- og luftbanen.

Tirsdag fra 1800 er avsatt til fellestrening på luftbanen. Klubben har våpen for gratis utlån, for de som ikke har egen luftpistol. Luftkuler må kjøpes eller medbringes.

Har du egen luftpistol, Megalinkkort og tilgang til luftbanen, kan du trene luftskyting alle dager hele året.