Søknad om våpen

Rettledning for utfylling av søknadsskjemaer

Rettledning for utfylling av blankett GP-6121-B Våpenblankett nr. 1 finner dere nedenfor.

Det er også viktig at dere leser Rutiner for søknad om våpen

”Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler”

Dette er blanketten som brukes ved søknad om kjøpetillatelse for revolver og pistol. Punktene under henviser til malen som ligger på BPK sin hjemmeside. Vær nøye.

Pkt.1: Fylket du leverer søknaden i. For BPK sine medlemmer er dette vanligvis ”Hordaland”

Pkt.2,3,4,5,6,7,8,9 og 10 skulle være selvforklarende.

Pkt.11: Her fyller du ut om det er en Revolver eller en Pistol du søker om.

Pkt.12: Her fyller du inn kaliber. Vær obs. på at BPK kun anbefaler våpen i kaliber .22LR som første våpen for sine medlemmer.

Pkt.13,14,15 og 16 behøver ikke fylles ut av søker ved søknad om revolver eller pistol. Dette fylles ut når kjøpet de facto finner sted.

Pkt.17: Kryss av for ”nei” ved spørsmål om våpenet er helautomatisk. Kryss av for ”ja” ved spørsmål om våpenet er halvautomatisk dersom du søker om en PISTOL. ”Nei” dersom du søker om en REVOLVER.

I rubrikken ”Våpen godkjent til jakt” krysser du av for ”nei”.

Kryss også av for ”nei” ved spørsmål om du søker om maskingevær, karabin eller maskinpistol.

Pkt.18: Skriv ”trening/konkurranse”

Pkt.19: Dersom du er innført i Jegerregisteret KAN du krysse av for ”ja”. (Punktet gjelder erverv av jaktvåpen,og har ingen betydning for oss.)

Pkt.20: Kryss av det som er korrekt for deg.

Pkt.21: Skriv ”Bergen Pistolklubb” i denne rubrikken.

Pkt.22: Dersom du har et våpenkort fra før, fører du inn nummeret på dette her.

Pkt.23: Stedet/distriktet utsteder av kortet er Politimester.

Pkt.24: Skriv ”NSF”. (Norges Skytterforbund).

Pkt.25: Angi hvilket program innen NSF våpenet skal benyttes til. Dersom du ikke vet hva du skal skrive, er det bare å spørre.

Pkt.26: Fylles ikke ut av søker.

Pkt.27: Det er påbudt med FG-godkjent våpenskap for oppbevaring av pistol og revolver,så her krysses det av for ”Ja” Dette må forstås slik at du kan krysse av i rubrikken for «Ja» selv om du ikke enda har kjøpt skapet dersom du sørger for å ha oppbevaringsstedet klart SENEST samtidig med at våpenet kommer deg i hende. Du kan altså SØKE om et våpen før du har skapet på plass men IKKE anskaffet det.

Pkt.28: Kryss av det som gjelder for deg.

Pkt.29: Denne klarer dere på egenhånd!

Pkt.30: HA DENNE I BAKHODET!!!

Pkt 31: Denne klarer dere også på egenhånd.

Pkt.32: Fylles ut av Politiet.

Pkt.33: Fylles ut av selger av våpenet.

I tillegg til denne blanketten må dere også fylle ut skjemaet som heter ” Uttalelse fra skytterlag/pistolklubb” som dere her: Vedlegg til våpensøknad

Fyll kun ut navn, adresse, personnummer og hva dere søker om. Resten fylles ut av klubben.

Send så begge skjemaene sammen med dokumentasjon på aktivitet og en adressert/frankert returkonvolutt til klubben. Adressen er:

Bergen Pistolklubb, Postboks 808, 5807 Bergen.

Når dere får skjemaene i retur fra klubben leverer dere dem til Politiet/Lensmannskontoret dere sogner til.

Dersom dere skulle lure på noe er det bare å ta kontakt med undertegnede på vaapenmester<at>bergenpistolklubb.no

Med vennlig hilsen

Våpenmester og styret.