ØNSKER DU Å STARTE MED PISTOLSKYTING

Enten det er med kruttvåpen eller luftvåpen

Skyting er en idrett med mange grener og muligheter.

Skyting er en sport som passer for de aller fleste, og kan drives i alle aldrer av så vel kvinner som menn. All sportsskyting er organisert gjennom forbund, og i Norges Skytterforbund kan du skyte

baneskyting med fast avstand 25m og 50m, felt skyting og PPC skyting på varierende avstander.

Bergen Pistolklubb er den eldste pistolklubben i Norge og ble stiftet i 1928. Klubben har i dag over 500 medlemmer.

Bergen Pistolklubb har tre utebaner hvor du kan skyte med kruttvåpen. Det er to 25m-baner, en 50m-bane og vi har en innendørs luftpistolbane med elektroniske skiver. Baneanlegget er åpen for egentrening

mandag – lørdag 09.00-21.00, søndag stengt. 25m-banen med elektroniske skiver, er belyst og kan benyttes i hele baneanleggets åpningstid. De to andre banene har åpningstid begrenset av skumring/mørkets frembrudd.

Se når du kan trene på de forskjellige banene:

Bergen Pistolklubb har stor aktivitet på stevner vi har over 70 stevner i året. Flere av klubbens medlemmer har opp igjennom tidene blitt Norgesmestere både i baneskyting og feltskyting. Klubben har også flere ganger blitt Norgesmester i lag.

Bergen Pistolklubb er tilknyttet tre forbund. Med medlemskap i Norges Skytterforbund (NSF) kan du skyte bane, felt og PPC. Dynamisk Sportskyting Norge (DSSN) organiserer den praktiske skytingen med pistol, revolver og rifle. Norsk Svartkruttunion har programmer for skyting med svartkruttvåpen .

Alle som ønsker å skyte i BPK og som ikke er medlem i annen pistolklubb/ ikke har fullført et sikkerhetskurs i en annen pistolklubb under Norges skytterforbund, må gå på sikkerhetskurs/nybegynnerkurs før de kan bli medlem i Bergen Pistolklubb.

Dette gjelder også alle som har militær/politibakgrunn eller annen våpenkyndig bakgrunn.

Kravet er ufravikelig.

Du må sende dokumentasjon på gjennomført kurs/medlemskap sammen med din søknad.

For erverv av kruttvåpen må en være fylt 21 år, du må være aktivt medlem i en pistolklubb i minst

6 måneder, og en må ha gjennomført et sikkerhetskurs/nybegynnerkurs. For kjøp av luftvåpen må en være fylt 18 år.

Bergen Pistolklubb arrangere sikkerhetskurs/nybegynnerkurs flere ganger i året og klubben har våpen til utlån for kurs deltakerne, dette gjelder også luftvåpen. Det er mulighet for å skyte luftpistol fra du er 10 år. Nedre aldersgrense for å gå på kurs for kruttvåpen er 13 år, opptil 18 år må du ha foresattes godkjenning og følge. BPK har også kurs i Dynamisk skyting. Du må først ha NSF-kurs før du kan ta Dynamiskkurs

Ønsker du å melde deg inn og har kurs fra før, sender du dokumentasjon og søknadsskjema til

medlem@bergenpistolklubb.no det er samme søknadsskjema som for påmelding til kurs. 

Ønsker du å starte med skyting med kruttvåpen kan du sjekke ut nettsidene under.

Sikkerhetskurs/nybegynnerkurs: https://bergenpistolklubb.no/nybegynner/sikkerhetskurs/

Her kan du lese mer om de forskjellige forbund klubben er tilsluttet.

Skyting gjennom Norges skytterforbund: https://www.skyting.no/pistol/

PPC skyting: PPC 1500 – Norges Skytterforbund (skyting.no)

Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) https://dssn.no/

Norsk svartkruttunion  (NSU) https://norsksvartkruttunion.no/

Barneidrett:  Breddeidrett – Barn og ungdom – Norges Skytterforbund (skyting.no)

Ungdomsidrett: https://www.skyting.no/breddeidrett/breddeidrett-barn-og-ungdom/#toggle-id-5

Norma Ungdomscup: Breddeidrett – Barn og ungdom – Norges Skytterforbund (skyting.no)

Bergen pistolklubb er åpen for alle som ønsker å drive med pistolskyting og som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. Klubben forbeholder seg dog retten til å nekte kursdeltakelse/medlemskap. En søker kan ikke tas opp som medlem, uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemskap i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Bergen Pistolklubb (BPK)