ØNSKER DU Å STARTE MED PISTOLSKYTING

Enten det er med kruttvåpen eller luftvåpen

Skyting er en idrett med mange grener og muligheter.

Skyting er en sport som passer for de aller fleste, og kan drives av kvinner som menn i alle aldre. All sportsskyting er organisert gjennom forbund, og i Norges Skytterforbund kan du skyte baneskyting med fast avstand 25m og 50m, felt skyting og PPC skyting på varierende avstander.

Bergen Pistolklubb er en av de eldste pistolklubbene i Norge og ble stiftet i 1928. Klubben har i dag over 500 medlemmer.

Bergen Pistolklubb har tre utebaner hvor du kan skyte med kruttvåpen. Det er to 25m-baner, en 50m-bane og vi har en innendørs luftpistolbane med elektroniske skiver. Baneanlegget er åpen for egentrening mandag – lørdag 09.00-21.00, søndag stengt. Banene er belyste og kan benyttes i hele baneanleggets åpningstid.

Se når du kan trene på de forskjellige banene: https://bergenpistolklubb.no/treningstider/laksevag/

Bergen Pistolklubb har god aktivitet på stevner. Flere av klubbens medlemmer har gjennom tidene blitt Norgesmester både i baneskyting og feltskyting. Klubben har også flere ganger blitt Norgesmester i lag.

Bergen Pistolklubb er tilknyttet tre forbund. Med medlemskap i Norges Skytterforbund (NSF) kan du skyte bane, felt og PPC. Dynamisk Sportskyting Norge (DSSN) organiserer den praktiske skytingen med pistol, revolver og rifle. Norsk Svartkruttunion har programmer for skyting med svartkruttvåpen .

Alle som ønsker å skyte i BPK og som ikke er medlem i annen pistolklubb/ ikke har fullført et sikkerhetskurs i en annen pistolklubb under Norges skytterforbund, må gå på sikkerhetskurs/nybegynnerkurs før de kan bli medlem i Bergen Pistolklubb. Dette gjelder også selv om du har militær/politibakgrunn eller annen våpenkyndig bakgrunn.
Kravet er ufravikelig.

Du må sende dokumentasjon på gjennomført kurs/medlemskap sammen med din søknad.

For erverv av kruttvåpen må en være fylt 21 år, aktivt medlem i en pistolklubb i minst 6 måneder og ha gjennomført et sikkerhetskurs/nybegynnerkurs. For kjøp av luftvåpen må en være fylt 18 år.

Bergen Pistolklubb arrangerer sikkerhetskurs/nybegynnerkurs flere ganger i året og klubben har våpen til utlån for kursdeltakerne, dette gjelder også luftvåpen. BPK har også kurs i Dynamisk skyting. Du må først ha tatt NSF sikkerhetskurs før du kan ta Dynamisk-kurs

Ønsker du å melde deg inn og har kurs fra før, sender du dokumentasjon og søknadsskjema til medlem@bergenpistolklubb.no det er samme søknadsskjema som for påmelding til kurs. 

Ønsker du å starte med skyting med kruttvåpen kan du sjekke ut nettsidene våre om sikkerhetskurs/nybegynnerkurs: https://bergenpistolklubb.no/nybegynner/sikkerhetskurs/

Her kan du lese mer om de forskjellige forbund klubben er tilsluttet.

Norges skytterforbund: https://www.skyting.no/pistol/
PPC skyting: PPC 1500 – Norges Skytterforbund (skyting.no)
Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) https://dssn.no/
Norsk svartkruttunion  (NSU) https://norsksvartkruttunion.no/
Barneidrett:  Breddeidrett – Barn og ungdom – Norges Skytterforbund (skyting.no)
Ungdomsidrett: https://www.skyting.no/breddeidrett/breddeidrett-barn-og-ungdom/#toggle-id-5
Norma Ungdomscup: Breddeidrett – Barn og ungdom – Norges Skytterforbund (skyting.no)

Bergen pistolklubb er åpen for alle som ønsker å drive med pistolskyting og som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. Klubben forbeholder seg dog retten til å nekte kursdeltakelse/medlemskap. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemskap i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Bergen Pistolklubb (BPK)