Terminliste BPK 2020

Deltakelse på stevner i PPC og dynamisk skyting forutsetter at man har gjennomført kurs for disse.
Alle stevner gjennomføres på Krohnegården.
OBS ! DET KAN KOMME ENDRINGER PÅ TERMINLISTEN
Les derfor på terminlisten, hendelser og oppslag på hjemmesiden/banen.
Eller sjekk denne linken

Siste celle i tabellen viser ansvarlig gruppe for gjennomføring og er merket med farge
Approberte, Klubb, Svartkrutt og Dynamisk

Terminliste for 2020

Dag Dato Kl.slett Øvelse Merknader Ansvarlig/gruppe Hjelper/gruppe
Juni
Mandag 08.06.20 15-21 Rifle, Dynamisk 50m+25m voll Ove Dynamisk-gruppen
Juli
August
Lørdag 22.08.20 10-20 Sivilpistol Klubbmesterskap Christer Dynamisk-gruppen
Mandag 31.08.20 15-21 Pistol, Dynamisk Klubbmesterskap ? Dynamisk-gruppen
September
Lørdag 05.09.20 Approbert feltstevne SP/SR mesterskap Felt Felt
Mandag 14.09.20 15-21 Rifle, Dynamisk 50m+25m voll, Klubbmesterskap Morten Dynamisk-gruppen
Onsdag 16.09.20 17-21 DSSN Godkjenningskurs Luftbane (inne) Instruktører Dynamisk-gruppen
Torsdag 17.09.20 17-21 DSSN Godkjenningskurs 50m+25m voll Instruktører Dynamisk-gruppen
Fredag 18.09.20 17-21 DSSN Godkjenningskurs 50m+25m voll Instruktører Dynamisk-gruppen
Mandag 21.09.20 15-21 Pistol, Dynamisk 50m+25m voll, Godkjenningsmatch, kurs Instruktører Dynamisk-gruppen
Lørdag 26.09.20 10-17 Minirifle 50m Morten Dynamisk-gruppen
Oktober
Lørdag 03.10.20 Approbert feltstevne Felt Felt
Lørdag 10.10.20 10-18 Pistol, Dynamisk 50m Morten Dynamisk-gruppen
Lørdag 17.10.20 10-18 Minirifle 25m voll Morten Dynamisk-gruppen
Lørdag 24.10.20 Klubbfelt Kanonkruset/Nybegynnerfelt Felt Felt
November
Lørdag 07.11.20 08-18 Rifle, Dynamisk 50m+25m voll Ove Dynamisk-gruppen
Desember
Lørdag 05.12.20 08-18 Rifle, Dynamisk 50m+25m voll Ove Dynamisk-gruppen
Lørdag 19.12.20 Julefelt Felt Felt

Avholdt 2020

Dag Dato Kl.slett Øvelse Merknader Ansvarlig/gruppe Hjelper/gruppe
Februar
Lørdag 15.02.20 08-17 Pistol, Dynamisk 50m Morten Dynamisk-gruppen
Lørdag 22.02.20 Klubbfelt Felt Felt
Lørdag 29.02.20 10-18 Rifle, Dynamisk 50m Kjetil Dynamisk-gruppen
Mars
Lørdag 07.03.20 08-17 Minirifle 50m Morten Dynamisk-gruppen