Terminliste BPK 2022

Terminliste BPK 2022

Deltakelse på stevner i PPC og dynamisk skyting forutsetter at man har gjennomført kurs for disse. Alle stevner gjennomføres på Krohnegården.

OBS ! DET KAN KOMME ENDRINGER PÅ TERMINLISTEN
Les derfor på terminlisten, hendelser og oppslag på hjemmesiden/banen samt sjekk denne linken hos NIF.

Siste celle i tabellen viser ansvarlig gruppe for gjennomføring og er merket med farger etter type; Felt, Svartkrutt, Dynamisk og PPC

Terminliste for 2022

Dag Dato Kl.slett Øvelse Merknader Ansvarlig/gruppe Annen info
      Januar      
Mandag 10.01.22 17-21 Minirifle L1 Dynamisk 50m
Lørdag 22.01.22 10-18 Rifle L2 (MAS/MAO) Vinterbolten Dynamisk 50+25m voll
      Februar      
Lørdag 05.02.22 10-18 Pistol L2 Dynamisk 50+25m voll
      Mars      
Lørdag 05.03.22 10-18 Rifle L2 Dynamisk 50+25m voll
      April      
Lørdag 02.04.22 10-18 Pistol L2 Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 09.04.22 10-18 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Lørdag 30.04.22 10-18 Pistol L2, Godkjenningsmatch Dynamisk 50+25m voll
      Mai      
Mandag 02.05.22 17-21 Rifle L2 (MAS/MAO) Vårbolten Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 14.05.22 10-18 Rifle L2 Dynamisk 50+25m voll
      Juni      
Lørdag 11.06.22 10-18 Pistol L2, Klubbmesterskap Classic Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 18.06.22 10-18 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Lørdag 25.06.22 10-18 Revolver L2, Klubbmesterskap Revolver Dynamisk 50+25m voll
      Juli      
      August      
Mandag 29.08.22 17-21 Sivilpistol L2, BEP ol’ timers L2 sivilpistol #1-2022 Dynamisk 50+25m voll
      September      
Lørdag 03.09.22 10-18 Rifle L2, Klubbmesterskap SAO/MAO Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 18.09.22 10-18 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Lørdag 24.09.22 10-18 Rifle L2 (MAS/MAO) Høstbolten Dynamisk 50+25m voll
      Oktober      
Mandag 03.10.22 17-21 Pistol L2, Godkjenningsmatch Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 15.10.22 10-18 Rifle L2, Klubbmesterskap SAS/MAS Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 18.10.22 10-18 Felt Approbert Felt 50+25m voll
Mandag 24.10.22 17-21 Sivilpistol L2, BEP ol’ timers L2 sivilpistol #2-2022 Dynamisk 50+25m voll
      November      
Lørdag 05.11.22 10-18 Pistol L2, Klubbmesterskap Dynamisk 50+25m voll
Lørdag 26.11.22 10-18 PCC L2, Klubbmesterskap ? Dynamisk 50+25m voll
      Desember      
Lørdag 10.12.22 10-18 Rifle L2, Julesmellen Dynamisk 50+25m voll


Historikk 2022

Dag Dato Kl.slett Øvelse Merknader Ansvarlig/gruppe Annen info