Fellestrening NB! NY TID!

FELLESTRENING FOR MEDLEMMER NB! NY TID!
Thorleif Lyng vil holde fellestrening for medlemmer avBPK 9. september, 23. september og 30. september:

09.09 kl. 18:00 presisjonsskyting
23.09 kl. 17:30 hurtigpistol NB! Ny tid!
30.09 kl. 17:30 duellskyting NB! Ny tid!

De som vil delta må medbringe eget våpen.

Nytt tilbud innen spesialfelt prøves ut.
Til medlemmene i BPK.

Felt-generalen, Kjell, lar ikke utviklingen stå stille. Nå skal et nytt tilbud innen spesialfelt prøves ut. Følgende melding er mottatt fra Kjell;

NY Spesialfelt på klubbstevner iBPK som prøveordning ut 2014
Det skytes i 3 klasser:

SP/SR Fin: (kaliber .22)
SP/SRGrov: (kaliber .32 – .45)
Production SP/SR: fabrikkvåpen uten modifikasjon (kaliber .22- .45)
Det skytes på samme figurer og samme tideri alle klasser.

Det vil vanligvis bare være anledning til åskyte 1 runde SP og 1 runde SR på hvert stevne.

Dersom det er interesse for deltakelse kandet bli aktuelt å arrangere stevner med 5 standplasser lørdager i oktober evt.5, 19 og 26) i år.

Det blir laget resultatlister som blirtellende som stevneaktivitet.

Kjell

Vel møtt!

24.juli – Viktig Beskjed fra Våpenmesteret

Sikkerhet på BPK’s bane!

Bergen Pistolklubb har i nærmere 80 år vært forskånet for ulykker og vådeskudd,og det er ønskelig at vi klarer å fortsette på samme måte i overskuelig fremtid.

Dessverre har undertegnede i den senere tid lagt merke til enkelte brudd på sikkerhetsreglene for banen, og ønsker derfor å innskjerpe følgende:

Ved forflytning med et skytevåpen skal våpenet være TOMT!

Tomt vil i denne betydning si at magasinet (for pistol) skal være tømt og ute av våpenet, og sluttstykket skal være haket opp i bakre stilling. Munningen skal peke mot bakken, og fingeren skal være ute av avtrekkerbøylen.

For revolver gjelder at sylinderen/tønnen skal være svingt ut og tom. Tom betyr at det ikke skal være noe som helst i tønnen.

Ellers som for pistol.

Dersom våpenet bæres i hylster eller futteral gjelder kun at våpenet skal være tomt.

Dersom man legger fra seg ett våpen skal det være tomt. Det er strengt forbudt å legge fra seg et våpen med patroner, det være seg skarpe eller ikke, i.

Magasiner skal kun fylles på direkte kommando ”Lading”.

Det er ikke tillatt å fylle magasinet mens man venter på at andre skal komme tilbake fra anvisning for eksempel.

Videre er det forbudt under enhver omstendighet å berøre et våpen etter at kommandoen ”Legg våpen” er gitt.

Dette gjelder alle former for berøring-UANSETT!

For øvrig oppfordres medlemmene til å lese grundig sikkerhetsforskriftene som henger oppslått på banen.

Med hilsen

Knut J. Larsen
Våpenmester BPK

Merket med:

Av Gro Fykse

Kjære dommere og hjelpere!

Hvis dere ikke kan stille på stevnet dere er satt opp på, må dere selv skaffe erstatter og så melde fra til meg.

Viktig: Pengene skal settes inn på kontonr. 3633.32.61817snarest etter at stevnet er avholdt.

Dersom det ikke er overskudd, må det sendes melding om dette til vår kasserer Turgay Vandemir. Se vår hjemmeside for mailadresse.

Resultatkort sendes/leveres omgående til:
Gunnar Eide
Lyngbødalen 29
5164 Laksevåg

Noter når dere skal dømme/være hjelpere. Dere får ikke flere påminnelser enn denne.

Terminlisten med dommeroppsett legges ut på våre nettsider: www.bergenpistolklubb.no

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Gro Fykse

Bergen Pistolklubb

Merket med: ,

Fra Fotogalleriet

egil_geir_og_eirik_stemmemyren2 img_1385-1024x768 dsc_0054 IMG_1458 IMG_1467 IMG_1500

Kommende Aktiviteter

  1. Minirifle 25m voll

    oktober 19 @ 09:00 - 17:00
  2. Sivilpistol 25m voll

    oktober 26 @ 09:00 - 18:00
  3. Klubbfelt

    november 2 @ 11:00 - 18:00

Skylder du medlemskontingent?

Ikke mottatt faktura for kontingent for 2019 og/eller tidligere år? Det hender klubben av ulike grunner ikke får sendt ut giro til alle som skal ha, men det er også DITT ANSVAR å melde fra dersom du ikke har mottatt giro. Det er viktig at du melder fra om ADRESSEFORANDRING, har du husker det? Ta STRAKS kontakt med vår kasserer (kasserer@bergenpistolklubb.no) eventuelt brev til Bergen Pistolklubb dersom du skylder kontingent

Arkiv