Medlemsregisteret

Av Øystein Fykse

Medlemmer anmodnes å sende oppdaterte opplysninger til Bergen Pistolklubb