Vendeanlegget på 25M banen er ute av drift!

Vendeanlegget på banen er ute av drift p.g.a. et defekt strømrelé. Banemester er informert!

Tord Førland

Skyteleder og kursholder ved Bergen Pistol Klubb.

Legg igjen en kommentar